Publikacje autora:

Dariusz Anaszko

  1. Rozwój i organizacja rynku wideo w Polsce
    [Video market development and organization in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 225-240