Publikacje oznaczone tematem:

Outsourcing

  1. The use of outsourcing in polish higher education libraries in the light of survey research
    [Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych]

    Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 113-127

  1. Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych
    [Outsourcing in Pohsh university libraries - survey results]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 247-259