Publikacje oznaczone tematem:

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

  1. Małgorzata Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010, 345 s. ISBN 978-83-231-2472-6
    [Małgorzata Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej (The disabled in public libraries). Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010, pp. 345. ISBN 978-83-231-2472-6]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 521-526

  1. Praca biblioteczna w środowisku osób niepełnosprawnych
    [Library activities among the disadvantaged]

    Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 96-122 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)