Publikacje oznaczone tematem:

Osoby ubogie

  1. Bezdomni w bibliotekach – doświadczenia zagraniczne
    [The Homeless in the Libraries – Foreign Experience]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 27-45