Publikacje oznaczone tematem:

Opis CIP

  1. Historia i współczesność programu CIP (Cataloging in Publication)
    [The History and Contemporary Issues in Cataloging in Publication (CIP)Program]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 83-96