Publikacje oznaczone tematem:

Odbiór dzieła literackiego

  1. Dziecięce kryteria oceny książki
    [Child’s criteria of book evaluation]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 227-244 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)