Publikacje oznaczone tematem:

Nowa Biblioteka (czasopismo)

  1. Nowa Biblioteka. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego
    [New library. The newsletter of Library Science Circle of the Silesian University]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 75-77

  1. Problematyka artykułów z czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” na podstawie analizy słów kluczowych (2010-2018)
    [Issues Covered by the Articles Published in the Journal „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” (2010-2018) – Keyword Analysis]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 513-528