Publikacje autora:

Bartosz Matusiak

  1. Nowa Biblioteka. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego
    [New library. The newsletter of Library Science Circle of the Silesian University]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 75-77