Publikacje oznaczone tematem:

Niemczykowa, Aleksandra (1924-2011)

  1. Aleksandra Niemczykowa. Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci
    [Aleksandra Niemczykowa. First anniversary of death]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 406-409

  1. Oleńka. Wspomnienie o Aleksandrze Niemczykowej
    [Oleńka. In remembrance of Aleksandra Niemczykowa]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 410-415