Publikacje oznaczone tematem:

Nauki przyrodnicze

  1. Przydatność bazy PSJC – Polish Scientific Journal Contents w poszukiwaniach informacji o polskich publikacjach z zakresu nauk biologicznych i rolniczych
    [The PSJC (Polish Scientific Journal Contents) data base’s usefulness in searching information about polish publication on biology and agriculture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1 (81), s. 95-99

  1. Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych
    (dla bibliotekarzy)

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 45