Publikacje oznaczone tematem:

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

  1. Analiza struktury przedstawicieli nowej dyscypliny – nauk o komunikacji społecznej i mediach
    [Where do we Come From? How do we Cooperate? Structure Analysis of Media and Communication Sciences Scholars in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 299-316

  1. Analysis of the Thematic Overlap Between Library and Information Science and Other Sub-disciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland
    [Analiza związków tematycznych bibliotekoznawstwa i nauki o informacji z subdyscyplinami nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 28-44