Publikacje oznaczone tematem:

Narzędzie oceny informacji

  1. Narzędzie Ewaluacji Serwisów Internetowych o Zdrowiu – wstępna faza konstrukcji oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej
    [Evaluation Tool for Health Information Websites - a Pilot Study and Characteristics of Methodological Difficulties Associated with the Development of a Tool for the Quality Assessment of Health Information Websites]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 110-134