Publikacje autora:

Ewa Dobrogowska-Schlebusch

  1. Badanie publicznych portali i serwisów internetowych w celu wskazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu – wstępne wyniki badań
    [The survey of public Internet portals and services aiming at finding the best practices in offering health information – first results]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 257-273 (Nauka, Dydakt

  1. Narzędzie Ewaluacji Serwisów Internetowych o Zdrowiu – wstępna faza konstrukcji oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej
    [Evaluation Tool for Health Information Websites - a Pilot Study and Characteristics of Methodological Difficulties Associated with the Development of a Tool for the Quality Assessment of Health Information Websites]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 110-134