Publikacje oznaczone tematem:

Multiwyszukiwarka

  1. OMNIS albo pytania bez odpowiedzi
    [OMNIS or questions without answers]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 385-422

  1. Zasoby informacyjne i narzędzia informatyczne wspomagające e-kształcenie w bibliotece akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej z różnych form pracy ze zdalnym użytkownikiem
    [Information Resources and Computer Tools Supporting Elearning in Academic Libraries. Various Forms of Work with Rem ote User as Experienced by the Main Library and Information Center of Wroclaw University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 461-481