Publikacje oznaczone tematem:

Mowa

  1. Odbiór komunikatów z Internetu i druku
    [Reception of Internet and Printed Messages]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 305-340

  1. Współkształtowanie świadomości przez książkę w cywilizacji obrazu
    [The reading of books as a determinant for shaping consciousness in the contemporary image civilisation]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 31-39 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)