Publikacje oznaczone tematem:

Monopol państwowy

  1. Z miłości i z obowiązku. Związek Księgarzy Polskich i jego próby kontynuowania misji w początkach rządów komunistycznych w Polsce (1945-1950)
    [Polish Booksellers Association and Its Attempts to Continue Its Mission in First Years of Communism in Poland (1945-1950)]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 349-374