Publikacje oznaczone tematem:

MOL Optivum (program komputerowy)

  1. OPAC WWW wizytówką biblioteki. Ocena jakości katalogów komputerowych małych i średnich bibliotek w Polsce
    [OPAC WWW - a Library Business Card. Evaluating OPACs of Smali and Medium-sized Polish Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 16-40