Publikacje oznaczone tematem:

Model sieci współpracy badawczej

  1. Discovering Research Collaboration Networksfrom Scientific Digital Libraries and Repositories
    [Odkrywanie sieci współpracy badawczej z naukowych bibliotek cyfrowych i repozytoriów]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 7-17