Publikacje oznaczone tematem:

Model mediacyjny

  1. Modelowe koncepcje informacji naukowej (information science) na początku XXI wieku
    [Modelling conceptions of information science at the beginning of the 21th century]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 19-40 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)