Publikacje oznaczone tematem:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska)

  1. Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich, związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015
    [Pro­growth Activities of Academic Libraries Related to Science and Its Dissemination as Financed with the Funds of the Ministry of Science and Higher Education in the Years 2010 to 2015]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 21-33