Publikacje oznaczone tematem:

Miejska Biblioteka Publiczna (Wrocław)

  1. Filie i „superbiblioteki”. Przyczynek do dyskusji. Przypadek Wrocławia
    [Contribution to Discussion on Branch Libraries and „Super Libraries”. The Wrocław Case Study]

    Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym, redakcja Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2015, s. 11-34 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 161)

  1. Reforma systemu bibliotecznego Wrocławia na przełomie XX i XXI wieku
    [Reform of the Wroclaw library system at the 20th and 21th centuries' turnover]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 198-202 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)