Publikacje oznaczone tematem:

Międzynarodowe Targi Książki (Warszawa)

  1. Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część druga)
    [First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part Two)]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 429-446

  1. Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza)
    [First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part One)]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 285-302