Publikacje oznaczone tematem:

Metody pracy

  1. Formy i metody pracy z młodzieżą w bibliotekach publicznych
    [Working with the youth – forms and methods in public libraries]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 83-102 (Nauka, Dydakty

  1. Projektowanie uniwersalne. Implementacja w obszarze edukacji i bibliotekarstwa szkolnego
    [Universal Design and its Implementation in the Field of Education and School Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 399-407