Publikacje oznaczone tematem:

Metoda ciągów definicyjnych

  1. Badanie jakości słowników terminologicznych metodą ciągów definicyjnych
    [Testing the quality of the terminology dictionaries by the definition sequences method]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 18-35

  1. Metoda ciągów definicyjnych – możliwości jej wykorzystania w systemach informacyjno-wyszukiwawczych
    [Method of definition sequences – prospects of its implementation in information retrieval systems]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 3-22