Publikacje autora:

Elżbieta Piechocka

  1. Badanie jakości słowników terminologicznych metodą ciągów definicyjnych
    [Testing the quality of the terminology dictionaries by the definition sequences method]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 18-35