Publikacje oznaczone tematem:

MeSH.PL (Medical Subject Headings)

 1. Czy mamy dwa „geograficzne dialekty” polskiego MeSH’a?
  [Do we have two „geographic dialects” of the Polish MeSCH?]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 103-129

 1. Polskie wersje języków informacyjno-wyszukiwawczych. Próba oceny zagrożeń na podstawie polskiej wersji Medical Subject Headings
  [Polish versions of the information retrieval languages. An attempt of threats evaluation - on the basis of analysis of polsh version of „Medical Subject Headings”]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 90-97

 1. Terminologia z zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL)
  [Nursing terminology in selected polish information - retrieval languages (KABA, NL SIS, PMT GBL, MESH.PL)]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 65-82

 1. Tezaurus medyczny: polska wersja MeSH. Kilka uwag za i przeciw
  [Medical thesaurus: polish version of MeSH, some remarks for and again]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 122-127