Publikacje autora:

Andrzej Bator

  1. Polskie wersje języków informacyjno-wyszukiwawczych. Próba oceny zagrożeń na podstawie polskiej wersji Medical Subject Headings
    [Polish versions of the information retrieval languages. An attempt of threats evaluation - on the basis of analysis of polsh version of „Medical Subject Headings”]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 90-97

  1. Uwagi na temat kształcenia
    [Remarks on education and training]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 194-201 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)