Publikacje oznaczone tematem:

Mentoring

  1. Bibliotekarz i czytelnik a relacje mistrz - uczeń
    [Librarian and user as a master - apprentice relation]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 230-241 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

  1. Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawodu. Wybrane sposoby rozwoju kadr jako narzędzia zarządzania wiedzą
    [Neutralisation of the effects of negative recruitment to library profession]

    Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 20-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)