Publikacje oznaczone tematem:

Menedżerzy zawartości serwisów internetowych

  1. Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy
    [Duties and Competencies of Information Professionals. The Employer’s Point of View]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 172-183