Publikacje oznaczone tematem:

Medioznawcy

  1. Czterdziestopięciolecie pracy naukowej prof, dra hab. Jerzego Jarowieckiego
    [Professor Jerzy Jarowicki – Forty-five years of scientific work]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 3, s. 135-144