Publikacje oznaczone tematem:

Marketing cyfrowy

  1. Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie
    [Features shaping the Internet image of research Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 29-41

  1. Ekonomiczne aspekty systemów informacyjnych
    [Economic aspects of information systems]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 111-114

  1. Małgorzata Jaskowska: Public relations bibliotek naukowych w Internecie
    [Małgorzata Jaskowska: Public relations of research libraries in the Internet]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 104-108

  1. Rola serwisu internetowego w promocji działalności towarzystw bibliofilskich
    [The Role ofWebsites in Promoting Activity of Bibliophile Associations]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 652-662

  1. The Implementation of Online Training for Library Employees as an Activity Increasing Competencies in the Promotion of Culture on the Internet
    [Realizacja szkoleń online dla pracowników bibliotek jako działanie podnoszące kompetencje w promocji kultury w Internecie]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 138-150