Publikacje autora:

Łukasz Wojciechowski

  1. The Implementation of Online Training for Library Employees as an Activity Increasing Competencies in the Promotion of Culture on the Internet
    [Realizacja szkoleń online dla pracowników bibliotek jako działanie podnoszące kompetencje w promocji kultury w Internecie]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 138-150