Publikacje oznaczone tematem:

Mapy

  1. Opracowanie i wyszukiwanie dokumentów kartograficznych w bibliotekach
    [Indexing and retrieval of cartographic documents in libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 50-65

  1. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Pod red. Haliny Tchorzewskiej-Kabata przy współpr. Macieja Dąbrowskiego. Warszawa: Bibl. Nar. 2000, 262 s., il.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 332-333