Publikacje autora:

Irena Poloczek

  1. Opracowanie i wyszukiwanie dokumentów kartograficznych w bibliotekach
    [Indexing and retrieval of cartographic documents in libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 50-65