Publikacje oznaczone tematem:

Macierze

  1. Computational modelling of visual information
    [Cyfrowe modelowanie informacji wizualnej]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 171-179 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)