Publikacje autora:

Włodzimierz Daszewski

  1. Computational modelling of visual information
    [Cyfrowe modelowanie informacji wizualnej]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 171-179 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)

  1. Model ochrony zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
    [Library collection protection – Warsaw University Library’s model]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 162-166 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)