Publikacje oznaczone tematem:

Lots of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS)

  1. LOCKSS i Portico - projekty archiwizacji bibliotecznych zasobów elektronicznych
    [LOCKSS and Portico - Projects for Preservation of Library Electronic Resource]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 33-43