Publikacje oznaczone tematem:

Logika opisowa

  1. Logiki opisowe jako teoretyczne podstawy budowania ontologii
    [Description logics as theoretical background for ontology creation]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 119-146 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)