Publikacje oznaczone tematem:

Lingwochronologizacja

  1. Digital Libraries and the Breakthrough in Linguistic Chronologization. Application of Digitization in Linguistics
    [Biblioteki cyfrowe i przełom w lingwochronologizacji. Zastosowanie digitalizacji w językoznawstwie]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 110-121