Publikacje oznaczone tematem:

Licencjonowane elektroniczne źródła informacji

  1. Kryteria doboru baz danych
    [Criteria of the selection of data bases]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 96-100 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach uczelni wyższych
    [Organizing Remote Access to Licensed Electronic Resources in Pęlish Academic Librarie]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 221-232