Publikacje oznaczone tematem:

Książka zabawka

  1. Książka zabawka - ciągle nierozstrzygnięty problem z definicją pojęcia i wyodrębnieniem podtypów gatunku
    [Toy Books – Unresolved Problem of the Definition and Subtypes]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 494-512

  1. Nurty i style w edytorstwie książki dziecięcej
    [Trends and styles in children’s book design and illustration]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 163-175 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)