Publikacje oznaczone tematem:

Książka artystyczna

 1. Estetyka książki
  [Aesthetics of the book]

  Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2006, s. 189-255

 1. Lothar Lang: Buchkunst und Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Graphik, Illustration, Malerbuch. Stuttgart 2005 Anton Hiersemann, 340 s. (Bibliothek des Buchwesens. Begriindet von H. Widmann. Herausgegeben von S. Fiissel. Band 17), ISBN 3-7772-0510-9
  [Lothar Lang: Buchkunst und Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Graphik, Illustration, Malerbuch. Stuttgart 2005 Anton Hiersemann, pp. 340. (Bibliothek des Buchwesens. Begriindet von H. Widmann. Herausgegeben von S. Fiissel. Band 17), ISBN 3-7772-0510-9]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 695-696

 1. Rola edukacyjna autorskiej książki artystycznej dla studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  [Educational role of artistic books for students of library and information science]

  Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 38-47 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)