Publikacje oznaczone tematem:

Kotuła, Sebastian Dawid. Wstęp do open source

  1. Sebastian Kotuła: Wstęp do open source. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, ss. 168. Seria „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ; 156. ISBN 978-83-64203-33-6
    [Sebastian Kotuła: Wstęp do open source (Introduction to Open Source). Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, pp. 168. Serie „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ; 156. ISBN 978-83-64203-33-6]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 129-131