Publikacje oznaczone tematem:

Kórnik (woj. wielkopolskie)

  1. Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk
    [Poznań Experience in the Field of Digital Library Development on the Example of Work Done by Kórnik Library of Polish Academy of Sciences]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 79-85