Publikacje autora:

Łukasz Jastrząb

  1. Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk
    [Poznań Experience in the Field of Digital Library Development on the Example of Work Done by Kórnik Library of Polish Academy of Sciences]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 79-85

  1. Praktyczne zastosowanie oprogramowania dLibra w bibliotekach cyfrowych
    [Practical applications of dLibra software in digital libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 95-97