Publikacje oznaczone tematem:

Konwencja berneńska (1886)

  1. Prawo autorskie. Konwencja berneńska i polska ustawa
    [An intellectual property law: Bern Convention and Polish legislation]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 175-188