Publikacje oznaczone tematem:

Konserwatorstwo

  1. Biblioteki polskie w czasie powodzi
    [Polish Libraries and the Summer Flood in 1997]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 53-62

  1. The Warsaw school of paper conservation
    [Warszawska szkoła konserwacji papieru]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, [z. specjalny], s. 89-105