Publikacje oznaczone tematem:

Konkurencja

 1. Metadane biblioteczne w XXI wieku
  [Library Metadata in Twenty-First Century]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 165-178

 1. Nowe formy książki. Możliwości i zagrożenia
  [New forms of book: chances and perils]

  Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 199-207

 1. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych
  [Strategic Perspective in the Management of Libraries of Higher Vocational School]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 429-440