Publikacje oznaczone tematem:

Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016). Za drzwiami bibliotek

  1. Biblioteki a otoczenie. Co jest za drzwiami? Jadwiga Kołodziejska: Z a drzwiami bibliotek. Wwa: Bibl. Nar. 1996, 172 s.

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 276-279

  1. Umiejętności i powinności bibliotekarza. Jadwiga Kołodziejska: Za drzwiami bibliotek. Warszawa: Bibl. Nar. 1996, 172 s.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 67-68