Publikacje oznaczone tematem:

Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)

  1. Historia książki. Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-1865. Kielce: Wyż. Szk. Pedag. 1996, 347 s.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 82-87